Article image

Yazılım Mimarileri

Yazılım Mimarileri Giriş: Temeller ve Önemi

Yazılım Mimarileri Giriş: Temeller ve Önemi

Giriş:

Yazılım geliştirme süreci karmaşık ve çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Büyük ve karmaşık projelerde, yazılımı düzgün bir şekilde organize etmek ve sürdürülebilir, esnek ve ....